KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Bổ sung cho hệ CNTN HK1 2012-2013 (Khoá 2010, 2011)

THÔNG BÁO
 
V/v Bổ sung SV cho hệ Cử Nhân Tài Năng HK1 2012-2013

Khóa 2010, 2011


* Sinh viên K2010 và K2011 có nguyện vọng chuyển sang hệ Cử Nhân Tài Năng trong học kỳ này cần đáp ứng các điều kiện sau:

  1. Điểm TB >= 8.0
  2. Không nợ TC

* Hồ sơ bao gồm:

  1. Đơn xin chuyển sang hệ CNTN (tự viết tay hoặc đánh máy)
  2. Bảng điểm (cả 4 học kỳ cho K2010 và cả 2 học kỳ cho K2011)

* Địa điểm nộp:

  • VP Khoa, phòng E107, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ vào các buổi sáng.

* Hạn chót: 18/09/2012 (thứ 3)

  • Ngày 11 tháng 09 năm 2012
BCN khoa