KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Đề tài nghiên cứu khoa học

Đề tài nghiên cứu do CBGD của Khoa làm chủ nhiệm

Nafosted:

 1. Thiết lập cấu hình tối ưu cho truyền thông đa phương tiện tốc độ cao, dung lượng lớn trong hệ thống không dây hợp tác đa điểm sử dụng nhiều ăng ten tương hỗ, 2013-2014

Trọng điểm ĐHQG:

 1. Thiết kế hệ thống nhúng trên FPGA và vi mạch Synthesizer dùng trong hệ thống TTS tiếng Việt, 2012-2014

Cấp ĐHQG/Bộ:

 1. Xây dựng phần mềm và phần cứng cho hệ thống truyền thông vô tuyến MIMO, 2013-2014
 2. Mô phỏng transistor trường SPIN sử dụng phương pháp hàm GREEN không cân bằng dựa trên GUI của Matlab, 2013
 3. Phân tích, thiết kế bộ nhớ SRAM cho công nghệ CMOS dưới 100nm, 2013-2014
 4. Ước lượng kênh truyền và tách tín hiệu trong truyền thông không dây MIMO hợp tác, 2012-2013
 5. Thiết kế ASIC dùng dấu chấm cố định cho thuật toán trị riêng, vector riêng, 2012-2013
 6. Thiết kế mạch VLSI công suất thấp thực hiện biến đổi Cosin rời rạc cho chuẩn Video H264, 2012-2013
 7. Xây dựng phần cứng rút trích đặc trưng ảnh dùng thuật toán Pulse Coupled Neural Network, 2011-2012
 8. Mô hình hóa và rút trích tham số linh kiện MOSFET, 2010-2012
 9. Phát triển phần mềm mô phỏng linh kiện điện tử nano nổi bật: transistor đơn điện tử (SET), transistor ống nano (CNTFET), NEMO-VN2, 2010-2012
 10. Thiết kế SOPC dùng cho ứng dụng xử lý dữ liệu thời gian thực, 2009-2011

Sở Khoa học công nghệ Tp. HCM:

 1. Xây dựng quy trình và thực hiện rút trích tham số cho mô hình linh kiện MOSFET dùng trong SPICE, 2013-2015
 2. Nghiên cứu xây dựng giải thuật mã hoá – mật mã (RSA và ZUC) dùng trong truyền dữ liệu Video và cài đặt phần cứng chuyên dụng phục vụ cho các ứng dụng về an ninh thông tin, 2013-2014