KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

DESLab

GIỚI THIỆU
 • Tên đơn vị: PHÒNG THÍ NGHIỆM XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ VÀ HỆ THỐNG NHÚNG
 • Tên tiếng Anh: DIGITAL SIGNAL PROCESSING AND EMBEDDED SYSTEMS LABORATORY (DESLAB)
 • Địa chỉ: Phòng E101, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.
 • Thông tin liên lạc: TS. Lê Đức Hùng, Email: ldhung@hcmus.edu.vn
 • Website: http://deslab.vn/
NHIỆM VỤ
 1. Nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ.
 2. Phát triển sản phẩm ứng dụng thương mại.
 3. Hợp tác hay liên kết với các công ty bên ngoài đại học, trường đại học trong và ngoài nước.
 4. Hỗ trợ việc đào tạo đại học và sau đại học của khoa.
ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Định hướng nghiên cứu khoa học và triển khai các hoạt động tại DESLAB

 1. Các phương pháp và thuật toán xử lý tín hiệu ứng dụng vào xử lý tiếng nói, xử lý ảnh, xử lý tín hiệu y sinh, thị giác máy tính, viễn thông, điều khiển thông minh.
 2. Hệ thống nhúng trên Vi điều khiển, FPGA và DSP.
 3. Mô hình hóa và rút trích linh kiện MOSFET.
 4. Thiết kế trên FPGA, thiết kế vi mạch và System-on-Chip.
 5. Điện tử y sinh.
 6. Các ứng dụng Internet of Things (IoTs).

Các hướng nghiên cứu chính đang triển khai:

1. Thiết kế vi mạch

 

2. Thiết kế PCB, FPGA và Hệ thống nhúng

 

3. Mô hình hóa linh kiện và trích tham số

4. Hệ thống dò tìm và nhận dạng tốc độ nhanh dùng bộ nhớ CAM trên FPGA/ASIC

5. Kính hiển vi điện tử kết hợp hệ thống nhúng (Điện tử y sinh)

 

6. Hệ thống nhúng và thiết bị di động theo dõi sức khỏe không dây (Ứng dụng Internet of Things – IoTs)

7. Thiết bị hỗ trợ trình chiếu không dây qua mạng Wifi

 

8. Xử lý tín hiệu y sinh dùng thuật toán ICA

 

9. Các bộ xử lý tính toán hiệu suất cao trên phần cứng và chip (High Performance Processors on FPGA and ASIC)

– Bộ xử lý tín hiệu số (Digital Signal Processor) 16-bit, 32-bit
– Bộ xử lý CORDIC
– Bộ vi xử lý CPU đa lõi 64-bit
– Bộ xử lý tập hợp SOP (Set Operation Processor)
– Bộ xử lý cơ sở dữ liệu DBP (Database Processor)