KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – Euréka lần thứ 21 năm 2019

66893161_2219166841514249_3645336952560943104_n

Nhằm duy trì, nâng chất sân chơi học thuật truyền thống của sinh viên thành phố, qua đó, tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng những ý tưởng sáng tạo của sinh viên, góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên các trường đại học, cao đẳng và học viện trên cả nước, đồng thời, góp phần ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào sản xuất và cuộc sống, Thành Đoàn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – Euréka lần thứ 21 năm 2019 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng – Hình thức đăng ký – Số lượng

– Sinh viên hiện đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng, học viện trên toàn quốc đều có quyền đăng ký tham gia, theo 02 hình thức sau: cá nhân hoặc tập thể (mỗi tập thể không quá 5 sinh viên), mỗi cá nhân hoặc tập thể có thể đăng ký tham gia 1 hoặc nhiều công trình.

– Hình thức đăng ký:

+ Cá nhân đang theo học bậc đại học, cao đẳng đăng ký tham gia theo đơn vị nếu đề tài/ công trình tham gia thuộc quản lý của tổ chức tương ứng.

+ Cá nhân thực hiện đề tài/ công trình nghiên cứu khoa học từ nguồn quỹ công ty, tập đoàn nghiên cứu sản xuất hay các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ thực hiện đề tài tại Việt Nam có thể nộp trực tiếp về Ban tổ chức (có xác nhận của tổ chức quản lý tương ứng).

– Số lượng

+ Nhằm đảm bảo quy trình, chất lượng, số lượng đề tài/công trình tham gia, trước khi đăng ký giới thiệu đề tài tham gia Giải thưởng, các đơn vị có trách nhiệm thành lập hội đồng hoặc hội nghị khoa học để chấm và đánh giá chất lượng đề tài, xét chọn đề tài có chất lượng đạt yêu cầu để giới thiệu tham gia Giải thưởng.

+ Mỗi chuyên ngành trong 1 lĩnh vực dự thi, mỗi trường được giới thiệu tối đa 07 đề tài/ chương trình nghiên cứu khoa học.

2. Thời gian – Địa điểm nộp đề tài

– Thời gian: Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ đề tài hoàn chỉnh tham gia Giải thưởng trong ngày 30/9/2019 (từ 8 giờ sáng đến 17 giờ chiều). Đối với các tỉnh, thành ở xa có thể gửi hồ sơ dự thi qua đường bưu điện trước 30/9/2019. Không nhận đề tài gửi dự thi sau 30/9/2019.

– Địa điểm: Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ – Thành Đoàn TP. HCM (Số 01 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1. TP. Hồ Chí Minh) Điện thoại: 028.38.233363 – 028.38.230780. Website: www.khoahoctre.com.vn; Email: khoahoctre@gmail.com

3. Các nhóm lĩnh vực dự thi:

Bao gồm 12 lĩnh vực dự thi:

– Công nghệ Hóa – Dược

– Công nghệ Sinh – Y Sinh

– Công nghệ thông tin

– Công nghệ Thực phẩm

– Giáo dục

– Hành chính – Pháp lý

– Kinh tế

– Kỹ thuật Công nghệ

– Nông lâm ngư nghiệp

– Quy hoạch, Kiến trúc và Xây dựng

– Tài nguyên và Môi trường

– Xã hội và Nhân văn

Chuyên ngành trong mỗi lĩnh vực được trình bày cụ thể ở kế hoạch và văn bản đính kèm.

Mọi thông tin và văn bản kế hoạch, thể lệ chi tiết, tìm hiểu thêm tại trang thông tin điện tử: http://www.eureka.khoahoctre.com.vn/

Kế hoạch (nhấn vào đây)

Thể lệ (Nhấn vào đây)