KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Giới thiệu bộ môn Máy Tính và Hệ Thống Nhúng

BỘ MÔN MÁY TÍNH HỆ THỐNG NHÚNG

1.  Giới thiệu:

  • Bộ môn Máy tính – Hệ thống nhúng của Khoa Điện tử – Viễn thông được hình thành dựa trên sự kế thừa và phát triển chuyên sâu lĩnh vực ưu thế truyền thống của Khoa là thu nhận và xử lý dữ liệu (dựa trên cơ sở phần cứng và phần mềm) như thiết kế và ứng dụng các hệ thống nhúng (dựa trên vi xử lý, vi điều khiển, DSPor, FPGA), xử lý tín hiệu số, mạng máy tính và lập trình ứng dụng trên mạng, thiết kế vi mạch số, tích hợp hệ thống vào trong một Chip…
  • Hướng chuyên môn của Bộ môn mang tính thời sự và công nghệ cao nên khả năng tìm việc làm của sinh viên sau khi ra trường hoặc học tiếp lên bậc cao hơn có nhiều thuận lợi.
  • Sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học có thể làm việc ở các công ty khoa học công nghệ, các trường, viện nghiên cứu … thuộc các lĩnh vực liên quan hoặc học tiếp chương trình sau đại học ở trong và ngoài nước.

2.  Nhân sự:

  • Bộ môn có đội ngũ giảng viên có học vị cao và nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy. Trong đó có một số giảng viên đang học tập cũng như thỉnh giảng tại nước ngoài.

STT

Họ và tên e-mail Ghi chú

1

TS. Huỳnh Hữu Thuận hhthuan@fetel.hcmuns.edu.vn Trưởng bộ môn

2

PGS. TS Nguyễn Hữu Phương nhphuong@hcmuns.edu.vn Cố vấn

4

ThS. Trương Văn Thắng tvthang@fetel.hcmuns.edu.vn Giảng viên chính

3

TS. Nguyễn Nam Trân nntran@fetel.hcmuns.edu.vn Giảng viên

5

NCS. Cao Trần Bảo Thương ctbthuong@fetel.hcmuns.edu.vn Giảng viên

6

ThS. Nguyễn Quốc  Khoa nqkhoa@fetel.hcmuns.edu.vn Giảng Viên

7

ThS. Trần Thị Điểm ttdiem@fetel.hcmuns.edu.vn Giảng Viên

8

ThS. Lê Đức Trị tdtri@fetel.hcmuns.edu.vn Giảng viên

9

ThS. Nguyễn Quang Anh nqanhi@fetel.hcmuns.edu.vn Giảng viên

10

NCS. Đinh Quanh Hải dqhai@fetel.hcmuns.edu.vn Trợ giảng

11

CH. Giang Hải Hà ghha@fetel.hcmuns.edu.vn Trợ giảng

12

CN. Nguyễn Xuân Thuận nxthuan@fetel.hcmuns.edu.vn Trợ giảng

13

CH. Tô Đình Thi tdthi@fetel.hcmuns.edu.vn NCV

14

CN. Nguyễn Đức Tiến ndtien@fetel.hcmuns.edu.vn NCV

15

CN. Võ Thanh Trí vttri@fetel.hcmuns.edu.vn NCV – DESLab

16

CN Huỳnh Hải Âu hhau@fetel.hcmuns.edu.vn KTV – DESLab

17

KS. Phan Việt Dũng pvdung@fetel.hcmuns.edu.vn KTV

3.  Chương trình đào tạo và các hướng nghiên cứu chính:

  • Hệ thống nhúng: Phát triển phần cứng và phần mềm cho các hệ thống nhúng dựa trên vi xử lý (micro processor), vi điều khiển (micro controller), bộ xử lý tín hiện số (digital signal processor), FPGA… dùng trong các ứng dụng thu nhận và xử lý dữ liệu. Bộ môn nhận được nhiều tài trợ từ các công ty hàng đầu thế giới về lĩnh vực này như Renesas, MicroChip, Acmel, Altera… Ngoài tra, Bộ môn còn được Khoa và nhà trường đầu tư các thiết bị dùng cho học tập và nghiên cứu như các vi điều khiển ARM, các bộ xử lý tín hiệu số của TI.

htn01

htn02

htn03

Board phát triển ứng dụng dùng PIC của MicroChip

Board phát triển ứng dụng dùng ARM của Samsum

Board phát triển ứng dụng dùng DSP của TI

  • Các hệ thống máy tính, thu nhận và xử lý dữ liệu, lập trình ứng dụng: Phân tích và thiết kế các hệ thống áy tính (mạng Microsoft, Cisco), các hệ điều hành máy tính đơn và hệ điều hành mạng máy tính, lập trình ứng dụng trên mạng máy tính, trao đổi dữ liệu trên mạng máy tính, phát triển phần cứng và phần mềm cho các ứng dụng thu nhận và xử lý dữ liệu dùng máy tính …

htn04

htn05

Board thu nhận và xử lý dữ liệu ở tốc độ cao có giao tiếp với máy tính của NI

     Board thu nhận và xử lý dữ liệu trên mạng tốc độ cao có giao tiếp với máy tính của Altera

  • Thiết kế vi mạch số và tích hợp hệ thống vào trong một Chip: Thiết kế vi mạch và tích hợp hệ thống từ mức độ đơn giản đến phức tạp dùng cho các ứng dụng xử lý tín hiệu số, điều khiển, thị giác máy tính … Bộ môn nhận được các tài trợ về thiết bị thí nghiệm, tài liệu giảng dạy … từ hãng Altera (Mỹ) là công ty hàng đầu thế giới về lĩnh vực này.

htn06

htn07

htn08

Board để thử nghiệm tích hợp hệ thống dùng FPGA của Altera

Board phát triển SoPC của Altera

Thiết bị phân tích Logic của hãng Tektronix