KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Giới thiệu và hướng dẫn nộp hồ sơ xin học bổng của Chính phủ Nhật Bản (MEXT) năm 2012

Để hỗ trợ các bạn sinh viên/giảng viên trẻ xin học bổng của chính phủ Nhật Bản – MEXT hiệu quả, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM sẽ phối hợp với Văn phòng Hợp tác Đại học Quốc gia Hà nội, Đại học Kyoto (VKCO) và Câu lạc bộ Cựu Sinh viên Du học Nhật Bản (JUACH) tổ chức hội thảo:

 “Giới thiệu và hướng dẫn nộp hồ sơ xin học bổng của Chính phủ Nhật Bản (MEXT) năm 2012”