KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Kết quả xét chuyên ngành khóa 2013

Kết quả phân chia chuyên ngành của khóa 2013:

Link: https://drive.google.com/file/d/0Bx1J84HT0er7b0ZTbjRnanJ4bk0/view
—————————————
Kết quả xét chuyên ngành năm nay dựa theo quy trình và tiêu chí xét như sau:

1. Ưu tiên xét theo nguyện vọng(NV) 1 của các bạn, nếu tổng hai môn xét chuyên ngành theo từng nguyện vọng trên 5 điểm sẽ đậu vào NV1.

//
Điện tử: Điện tử số và Tín hiệu & Hệ thống.
Máy tính & Hệ thống nhúng: Điện tử số và Cấu trúc máy tính
Viễn thông & Mạng: Mạng máy tính và Các hệ thống truyền thông
//

2. Nếu không đạt nguyện vọng 1 sẽ xét NV2, nếu hai môn xét chuyên ngành theo NV2 trên 5 điểm sẽ đậu vào NV2.

3. Đối với trường hợp không đạt cả 2 NV trên sẽ xét điểm của chuyên ngành còn lại, nếu các môn đều trên 5 điểm sẽ được xét vào chuyên ngành đó.

4. Với những trường hợp không đạt cả 3 điều kiện trên sẽ xem xét cho những bạn có số tín chỉ nợ nhỏ hơn 20.
Những bạn này sẽ được xét vào chuyên ngành có tổng hợp điểm 2 môn cao nhất trong 3 chuyên ngành.

Bảng tổng hợp chi tiết kết quả:
https://drive.google.com/file/d/0Bx1J84HT0er7bFVuSDVuZkhkaU0/view

—————————————–
Với những trường hợp thắc mắc về kết quả xét chuyên ngành vui lòng gửi mail về thầy Nguyễn Vũ Linh – Trợ lý sinh viên khoa nvlinh@fetel.hcmus.edu.vn trước 17h, ngày 24/02/2016.

Chúc các bạn sẽ có một năm học hiệu quả và nhiều niềm vui.