KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Kết quả xét chuyên ngành Khóa 2017 đợt 14/01/2020

QUY ĐỊNH XÉT CHUYÊN NGÀNH CỦA KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2017:

 1. Điều kiện tiên quyết khi xét vào một chuyên ngành là tổng điểm của 02 môn xét chuyên ngành phải lớn hơn hoặc bằng 10 và không có môn học nào trong 02 môn này dưới 4 điểm.
 2. Nếu sinh viên không đạt được điều kiện tiên quyết ở cả 02 nguyện vọng thì sinh viên làm đơn gửi cho BCN khoa để xem xét vào chuyên ngành còn lại nếu điều kiện tiên quyết vào chuyên ngành này thỏa. Nếu sinh viên không làm đơn hoặc không đủ điều kiện tiên quyết vào cả 03 chuyên ngành thì sẽ phải nộp đơn xét vào đợt sau (sau khi đã thi lại hoặc cải thiện điểm môn học).
 3. Trong trường hợp số sinh viên đăng ký vào một chuyên ngành quá đông (xấp xỉ lớn hơn 50%) hoặc quá ít (xấp xỉ nhỏ hơn 20%) thì BCN khoa sẽ xem xét và phân bố lại dựa vào tổng điểm của 2 môn xét vào chuyên ngành đó.

 

KẾT QUẢ XÉT CHUYÊN NGÀNH KHÓA 2017 ĐƯỢC XÉT THEO CÁC TIÊU CHÍ SAU:

 1. Điểm xét tuyển nguyện vọng 1 (tổng điểm 02 môn xét chuyên ngành) đối với các chuyên ngành như sau:

– Chuyên ngành Máy tính – Hệ thống nhúng: 14 điểm

– Chuyên ngành Viễn thông và Mạng: 12,5 điểm

– Chuyên ngành Điện tử: 10 điểm

Lưu ý: Sinh viên phải thỏa điều kiện tiên quyết là không có môn học nào trong 02 môn xét chuyên ngành dưới 4 điểm.

 1. Điểm xét tuyển nguyện vọng 2 (tổng điểm 02 môn xét chuyên ngành) đối với các chuyên ngành như sau:

– Chuyên ngành Máy tính – Hệ thống nhúng: không xét tuyển nguyện vọng 2

– Chuyên ngành Viễn thông và Mạng: 14,5 điểm

– Chuyên ngành Điện tử: 10 điểm

Lưu ý: Sinh viên phải thỏa điều kiện tiên quyết là không có môn học nào trong 02 môn xét chuyên ngành dưới 4 điểm.

 1. Xét ưu tiên theo nguyện vọng 1, khi không đủ điều kiện vào nguyện vọng 1, sinh viên được tiếp tục xét theo nguyện vọng 2, nếu không đủ điều kiện vào nguyện vọng 2, sinh viên làm theo hướng dẫn ở điều 2 của quy định xét chuyên ngành như sau: Sinh viên làm đơn gửi cho BCN khoa để xem xét vào chuyên ngành còn lại nếu thỏa điều kiện xét tuyển của chuyên ngành đó. Nếu sinh viên không làm đơn hoặc không đủ điều kiện vào cả 03 chuyên ngành thì sẽ phải nộp đơn xét vào đợt xét chuyên ngành sau (sau khi đã thi lại hoặc cải thiện điểm môn học).

 

KẾT QUẢ XÉT CHUYÊN NGÀNH CỦA KHÓA 2017:

 • Số lượng đăng ký xét chuyên ngành: 201 sinh viên, xét theo nguyện vọng 1:

– Chuyên ngành Điện tử: 15 sinh viên (7,46%)

– Chuyên ngành Máy tính – Hệ thống nhúng: 110 sinh viên (54,73%)

– Chuyên ngành Viễn thông và Mạng: 76 sinh viên (37,81%)

 • Sau khi xét, kết quả như sau:

19/201 sinh viên không đủ điều kiện vào chuyên ngành trong đợt xét này, 182/201 sinh viên được xét vào chuyên ngành.

– Chuyên ngành Máy tính – Hệ thống nhúng: 79 sinh viên (43,4%)

– Chuyên ngành Viễn thông và Mạng: 67 sinh viên (36,8%)

– Chuyên ngành Điện tử: 25 sinh viên + 11 sinh viên không đủ điều kiện NV1 và NV2 để vào chuyên ngành VTM và MT-HTN, nhưng đủ điều kiện để vào chuyên ngành Điện tử, cần làm đơn gửi BCN Khoa để xét vào chuyên ngành Điện tử (19,8%)

 

*** LƯU Ý QUAN TRỌNG:

 •  Đối với 171 sinh viên đã được xét chuyên ngành: tiếp tục đăng ký học phần và học theo đúng chuyên ngành của mình.
 •  Đối với 11 sinh viên không đủ điều kiện NV1 và NV2 để vào chuyên ngành VTM và MT-HTN, nhưng đủ điều kiện để vào chuyên ngành Điện tử: Sinh viên làm đơn đăng ký xét vào chuyên ngành Điện tử theo mẫu bên dưới, dùng email sinh viên của mình, gửi đơn đăng ký qua mail của Thầy Nguyễn Thái Công Nghĩa (ntcnghia@fetel.hcmus.edu.vn) trước 22:00, thứ sáu, 17/01/2020 để được xét vào chuyên ngành Điện tử. Nếu sinh viên không làm đơn thì sẽ phải xét chuyên ngành vào đợt sau. (Mẫu đơn đăng ký chuyên ngành bổ sung)
 • Đối với 19 sinh viên không đủ điều kiện vào chuyên ngành vào đợt xét chuyên ngành này, BCN Khoa tổ chức buổi gặp mặt giữa sinh viên với Thầy GV.TS. Huỳnh Hữu Thuận – Trưởng Khoa ĐTVT vào lúc 9:00, thứ tư, 15/01/2020, tại phòng E107 để Thầy có tư vấn và định hướng cũng như giải đáp các thắc mắc của các bạn. Mong các bạn tham dự đầy đủ. (Trường hợp các bạn không thể tham gia, có thể nhờ người thân tham dự để nhận tư vấn cũng như giải đáp thắc mắc nếu có từ Thầy.)