KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2017 – 2018

 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018
TẠI CƠ SỞ NGUYỄN VĂN CỪ
NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG
Mã MH Tên môn học Lớp Ngày thi Giờ thi Số SV Ghi chú
DTV113 Thiết kế logic khả trình L1 27/12/2017 13g30 105
DTV113 Thiết kế logic khả trình L2 27/12/2017 13g30 80
DTV115 Giới thiệu ngành Điện Tử-Viễn Thông 1 28/12/2017 15g40 182
DTV106 Mạng máy tính cơ bản HL1 29/12/2017 13g30 54
DTV414 Truyền thông di động 1 30/12/2017 15g40 62
DTV221 Các ngôn ngữ cho thiết kế VLSI 1 02/01/2018 13g30 31
CTH003 Tư tưởng HCM 15DTV 03/01/2018 09g55 71
DTV232 Thiết kế vi mạch số và lõi IP 1 03/01/2018 13g30 42
DTV430 Hệ Điều Hành Di Động 1 03/01/2018 13g30 20
DTV236 Thiết kế vi mạch tương tự 1 04/01/2018 13g30 32
DTV108 Phương pháp tính và Matlab L1 04/01/2018 15g40 96
DTV108 Phương pháp tính và Matlab L2 04/01/2018 15g40 98
DTV111 Các hệ thống truyền thông L1 05/01/2018 13g30 92
DTV111 Các hệ thống truyền thông L2 05/01/2018 13g30 91
DTV101 Vật lý linh kiện điện tử HL1 06/01/2018 13g30 84
DTV223 MEMS, NEMS và điện tử Nano 1 06/01/2018 15g40 35
CTH002 Đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam 15DTV 08/01/2018 09g55 49
DTV215 Kỹ thuật Audio-Video 1 08/01/2018 13g30 11
DTV314 Giao tiếp máy tính và thu nhận dữ liệu 1 08/01/2018 13g30 83
DTV447 Truyền thông quang 1 08/01/2018 13g30 60
DTV103 Đo và thiết bị đo HL1 09/01/2018 15g40 169
DTV109 Xử lý tín hiệu số (DSP) L1 13/01/2018 13g30 105
DTV109 Xử lý tín hiệu số (DSP) L2 13/01/2018 13g30 84
DTV225 Cảm biến và thiết bị đo nâng cao 1 13/01/2018 15g40 36
DTV413 Truyền thông không dây 1 13/01/2018 15g40 63
DTV419 An ninh mạng (nhóm 3) 1 13/01/2018 15g40 75
Lưu ý:
 – Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút, SV phải mang theo thẻ SV và CMND.
 – Sinh viên chưa hoàn thành học phí HK1/2017-2018 sẽ không được dự thi.
– Ngày 22/12/2017, sinh viên xem lịch thi – phòng thi chi tiết trên web trường và web của Phòng KT&ĐBCL
(ktdbcl.hcmus.edu.vn).
  Ngày 09 tháng 11 năm 2017
TL. HIỆU TRƯỞNG
Trưởng phòng Khảo thí & ĐBCL
Trịnh Thanh Đèo

Môn lập trình hướng đối tượng lịch thi: 9h30->10h30 ngày 26/12/2017, phòng 102E