KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Lịch thi môn Công nghệ Mạng và Thực hành Công nghệ Mạng HK1 – NH 2017-2018

Lịch thi môn Thực Hành Công Nghệ Mạng (HK1, năm học 2017-2018)
 • Ngày thi: Thứ Ba, ngày 12/12/2017 (dự kiến)
  • Ngày thi sẽ được xác nhận lại trước ngày 06/12/2017
 • Ca thi:
 • Thời gian thi: 90 phút.
 • Hình thức thi: Làm bài thi trên máy tính.
 • Ghi chú:
  • Chỉ được phép sử dụng sách thực hành.
  • Không được vào hoặc ra khỏi phòng thi trong thời gian thi và chấm thi.

 

 • LƯU Ý: SINH VIÊN PHẢI CÓ MẶT TẠI CỬA PHÒNG THI (E104) TRƯỚC THỜI GIAN THI 15 PHÚT.

 

 

Lịch thi môn Công Nghệ Mạng (HK1, năm học 2017-2018)
 • Ngày thi: Thứ Ba, ngày 19/12/2017
 • Ca thi:
  • Ca 1: 14:00 – 14:25
   • MSSV: 1320013 – 1320224; 1420004 – 1420024
  • Ca 2: 14:45 – 15:10
   • MSSV: 1420028 – 1420074
  • Ca 3: 15:30 – 15:55
   • MSSV: 1420088 – 1420133
  • Ca 4: 16:15 – 16:40
   • MSSV: 1420136 – 1420273
  • Thời gian thi: 25 phút.
  • Hình thức thi: Trắc nghiệm trên máy tính (20 câu hỏi).
  • Ghi chú:
   • Không sử dụng tài liệu.
   • Không được vào hoặc ra khỏi phòng thi trong thời gian thi và chấm thi.

 

 • LƯU Ý: SINH VIÊN PHẢI CÓ MẶT TẠI CỬA PHÒNG THI (E104) TRƯỚC THỜI GIAN THI 15 PHÚT.