KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Lý lịch giảng viên

CN. Nguyễn Thị Xuân Uyên hiện đang là trợ giảng của bộ môn Viễn thông và Mạng. Tốt nghiệp đại học loại Giỏi khóa tuyển 2016.

Hướng nghiên cứu:

  • Phân cụm người dùng trong hệ thống MIMO-NOMA.
  • Đánh giá BER của hệ thống MIMO-NOMA

Môn giảng dạy:

  • Thực hành Các hệ thống truyền thông
  • Thực hành Truyền thông quang
  • Thực hành Truyền thông số

Liên hệ: ntxuyen@hcmus.edu.vn


CN. Ngô Minh Nghĩa hiện đang là trợ giảng của bộ môn Viễn thông và Mạng. Tốt nghiệp đại học loại Xuất sắc khóa tuyển 2016.

Hướng nghiên cứu:

  • Ứng dụng Machine Learning trong viễn thông
  • Truyền thông quang không dây 

Môn giảng dạy:

  • Thực hành Các hệ thống truyền thông
  • Thực hành Truyền thông quang
  • Thực hành Mạng máy tính

Liên hệ: nmnghia@hcmus.edu.vn