KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Đăng ký môn học tự chọn HK2 Khóa 2008 bộ môn Viễn thông và mạng

TRƯỜNG ĐH KHTN TP.HCM
KHOA ĐIỆN TỬ-VIỄN THÔNG
BM. VIỄN THÔNG-MẠNG

TP. HCM, ngày 2 tháng 2 năm 2012

THÔNG BÁO

(Vv Đăng ký môn học tự chọn HK2 của Khóa 2008 )

Sinh viên Khóa 2008A sẽ phải tích lũy đủ 16TC trong chương trình đào tạo của HK2, năm học 2011-2012. Có hai trường hợp sau:

  1. TH1: Khóa luận tốt nghiệp + 6TC của môn tự chọn. Đối với 6TC tự chọn, sinh viên có quyền đăng ký tối đa là 9TC (chỉ cần đạt 6 TC). Điều kiện xét làm Khóa luận tốt nghiệp dựa vào ĐTB và số TC nợ từ HK4 đến HK7. Dự kiến điều kiện xét là ĐTB khoảng 7.5  hoặc 30 sinh viên có ĐTB cao nhất. Danh sách cụ thể sẽ thông báo sau khi P.Đào tạo cập nhật điểm HK1, NH 2011-2012.
  2. TH2: Làm seminar tốt nghiệp + 12TC của môn tự chọn. Đối với 12 TC tự chọn, sinh viên có quyền đăng ký tối đa là 15TC ( chỉ cần đạt 12 TC).

Danh sách các môn tự chọn như sau:

STT

Tên môn học

Mã học phần

Số tín chỉ

Ghi chú

1

An ninh mạng

DTV419

2

Thêm môn DTV326

2

Truyền hình số

DTV420

3

 

3

Truyền thông vệ tinh

DTV421

3

 

4

Thiết kế hệ thống mạng viễn thông

DTV440

3

 

5

Nhập môn quản trị kinh doanh

DTV442

3

 

6

Thực hành An ninh mạng

DTV326

1

 

 

Chú ý:

Môn An ninh mạng (DTV419) chỉ có 2TC. Vì vậy, Sinh viên đăng ký môn này cần đăng ký thêm môn Thực hành An ninh mạng (DTV326) cho đủ 3TC.

 

BM. VIỄN THÔNG – MẠNG