KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Nộp báo cáo hội thảo tốt nghiệp DT581

TRƯỜNG ĐH KHTN TP.HCM
KHOA ĐIỆN TỬ-VIỄN THÔNG
BM. VIỄN THÔNG-MẠNG

TP. HCM, ngày 13 tháng 2 năm 2012

THÔNG BÁO

(Vv Nộp báo cáo hội thảo tốt nghiệp DT581 )

Bộ môn Viễn thông – Mạng thông báo với các sinh viên đã đăng ký Môn báo cáo hội thảo DT581(Tốt nghiệp) như sau

Hạn cuối nộp Báo cáo là 9:00 giờ ngày 13/2/2012. Hiện nay, Bộ môn chỉ nhận được báo cáo của các sinh viên sau:

  1. Trần Quốc Đỉnh
  2. Trần Hòa Thành
  3. Lê Thủy Triều
  4. Nguyễn Minh Tiến

Bộ môn sẽ gia hạn nộp báo cáo đến 9:00 giờ ngày 13/2/2012. Sau ngày này, sinh viên xem như rớt môn DT581 và phải đăng ký học lại ở học kỳ sau.

BM. VIỄN THÔNG – MẠNG