KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Thông báo bổ sung SV hệ CNTN

THÔNG BÁO

về bổ sung SV cho hệ Cử Nhân Tài Năng

 

BCN khoa  xin thông báo đến sinh viên khoá 2009, 2010:

 

A. Sinh viên có điểm TB >= 8.0, không nợ TC và có nguyện vọng học lớp CNTN nộp:

1) Đơn xin học lớp CNTN (tự viết)

2) Bảng điểm

Cho Thầy Đặng Lê Khoa hoặc thư kí Khoa (vào các buổi sáng), hạn cuối là sáng ngày 29/8/2011.

 

B. Sinh viên hệ CNTN nếu không đáp ứng các tiêu chuẩn dưới đây sẽ được xem xét chuyển sang hệ thường

Đối với khóa 2008:

Điểm TB >= 7.0, số TC nợ <= 3TC

Đối với khóa 2009:

Điểm TB >= 7.0, số TC nợ <= 3TC

Đối với khóa 2010:

Điểm TB >= 7.0, số TC nợ <= 3TC

 

Ngày 22 tháng 8 năm 2011  

BCN khoa