KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Thông báo v/v chấm phúc khảo HK1 năm học 2013-2014

Khoa sẽ nhận đơn chấm phúc khảo từ nay đến 11:00 Thứ Tư, ngày 19/02/2014.

Lưu ý:

  • Địa điểm và Thời gian nhận đơn phúc khảo: Tại phòng E107 (Văn Phòng Khoa)
  • Các môn phúc khảo đợt này là các môn Cơ sở ngành và chuyên ngành do Khoa quản lý, các môn chung (Đại cương, Giảng dạy tập trung (VD: AV, Triết…)) do Trường quản lý sẽ nộp phúc khảo tại Phòng đào tạo (theo lịch của PĐT).
  • Mẫu đơn phúc khảo tải về tại đây.
  • Lệ phí phúc khảo: 15.000 VNĐ