KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Thông báo v/v chấm phúc khảo HK2 năm học 2012-2013

Khoa sẽ nhận đơn chấm phúc khảo từ Thứ Ba ngày 20/07 đến Chủ Nhật ngày 25/07.

Lưu ý:

 • Địa điểm và Thời gian nhận đơn phúc khảo:
  • Thứ Ba đến thứ 6:
   • Từ 09h00 đến 11h00
   • Tại phòng E107 (Văn Phòng Khoa)
   • Người nhận: Thư Ký Khoa (cô Hương)
  • Thứ Bảy và Chủ Nhật:
   • Từ 08h00 đến 10h00
   • Tại phòng E104 (phòng Thực hành Viễn thông)
   • Người nhận: Giáo vụ Khoa (thầy Hà)
 • Các môn phúc khảo đợt này là các môn Cơ sở ngành và chuyên ngành do Khoa quản lý, các môn chung (Đại cương, Giảng dạy tập trung (VD: AV, Triết…)) do Trường quản lý sẽ nộp phúc khảo tại Phòng đào tạo (theo lịch của PĐT vào tháng 9).
 • Mẫu đơn phúc khảo tải về tại đây.
 • Lệ phí phúc khảo: 15.000 VNĐ
 • Kết quả phúc khảo sẽ được công bố vào Thứ 2, ngày 02/09.