KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Thông báo v/v xin chỉnh sửa thông tin đăng ký học phần HKII năm học 2012-2013

Các bạn sinh viên có nguyện vọng Đăng ký/Hủy/Thay đổi học phần HKII năm học 2012-2013 phải làm đơn “Xin Đăng ký/Hủy/Thay đổi học phần” và nộp tại văn phòng Khoa Điện tử Viễn thông (E107).

  • Ngày nộp: 09h00-11h00 sáng Thứ Sáu, ngày 01/03/2013 (chỉ nhận đơn trong 1 ngày duy nhất).
  • Thông tin bắc buộc:
    • Họ và Tên/MSSV.
    • Lớp/Mã lớp.
    • Học phần muốn thay đổi/Mã học phần.
    • Lý do.

Giáo vụ Khoa     

ThS. Nguyễn Việt Hà