KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Thư mời tham gia hội thảo chuyên đề

THƯ MỜI THAM DỰ SEMINAR

Khoa Điện tử -Viễn thông, phòng TN DESlab trân trọng kính mời quý Thầy Cô và học viên cao học tham dự Seminar chuyên đề của TS. Phạm Nam Hải (Đại học Tokyo, Nhật Bản) nhân dịp TS về Việt Nam dự hội nghị.
  • Đề tài: “Top-down and bottom-up fabrication of nano-scale spintronic devices and their spin-dependent transport characteristics”
  • Thời gian: 14h ngày 14 tháng 11 năm 2011 (thứ hai).
  • Địa điểm: phòng E105
Trân trọng kính mời