KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Thành lập Khoa Điện Tử – Viễn Thông

thanhlapkhoa

Đầu năm 2005 Đại Học Quốc Gia (ĐHQG) TPHCM cho phép thành lập Nghành Điện tử – Viễn thông thuộc trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên thành phố Hồ Chí Minh để đào tạo các chuyên ngành: Viễn thông, Vi điện tử, Máy tính và Hệ thống nhúng…

Vào tháng 6/2006, Khoa Điện tử – Viễn thông chính thức được thành lập…