KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Thông báo chấm phúc khảo học kỳ 2 – Năm học 2017-2018

Trường nhận đơn chấm phúc khảo kỳ thi học kỳ 2/2017-2018, hệ chính quy như sau:
– Thời gian nhận đơn: từ ngày 25 đến 27/7/2018.
– Lệ phí: 15.000đ/ 1 môn (Mẫu trên website của phòng Khảo thí và ĐBCL).
– Địa điểm nhân đơn phúc khảo: Phòng khảo thí & Đảm bảo chất lượng – Trường ĐH Khoa học Tự nhiên(tại 2 cơ sở Linh Trung và Nguyễn Văn Cừ).
Lưu ý:
– Dự kiến kết quả phúc khảo sẽ thông báo ngày 10/8/2018.
– Trường hợp sinh viên khiếu nại điểm (do có sai sót) cũng nộp đơn trong thời hạn trên.
– Không nhận đơn phúc khảo các học phần thi vấn đáp, thực hành, thực tập (không thi viết cuối kỳ).

PhucKhao-DHCQ HK 2 -2017-2018