KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Thông báo kết quả xét chuyên ngành năm học 2016 – 2017

THÔNG BÁO

V/v: Kết quả xét chuyên ngành năm học 2016 – 2017

 

Căn cứ vào 167 đơn đăng ký xét chuyên ngành của sinh viên khóa 2013 và khóa 2014. Khoa Điện tử – Viễn thông thông tin kết quả xét chuyên ngành của  năm học 2016 – 2017 như sau:

 1. Tiêu chuẩn:
 • Sinh viên đăng ký xét chuyên ngành được đăng ký theo 2 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên. Nếu không đủ điều kiện xét nguyện vọng 1 sẽ được xem xét nguyện vọng 2. Trong trường hợp có sự mất cân đối quá lớn giữa sinh viên đăng ký vào từng chuyên ngành Ban chủ nhiệm khoa sẽ quyết định số lượng sinh viên vào từng chuyên ngành.
 • Tiêu chuẩn xét vào từng chuyên ngành như sau:
  • Chuyên ngành Điện tử: Tổng điểm 2 môn Điện tử số và Tín hiệu, hệ thống & phân giải mạch từ 10 điểm trở lên.
  • Chuyên ngành Máy tính và Hệ thống nhúng: Tổng điểm 2 môn Điện tử số và môn Kiến trúc máy tính từ 10 điểm trở lên.
  • Chuyên ngành Điện tử: Tổng điểm 2 môn Mạng máy tính và môn Các hệ thống truyền thông từ 10 điểm trở lên.
 1. Kết quả:

Căn cứ vào tiêu chuẩn như trên, số lượng sinh viên của từng chuyên ngành của khóa 2014 như sau:

 • Chuyên ngành Điện tử: 28 sinh viên.
 • Chuyên ngành Máy tính và Hệ thống nhúng: 80 sinh viên.
 • Chuyên ngành Viễn thông và Mạng: 58 sinh viên.

Đối với những sinh viên không đủ điều kiện vào 2 chuyên ngành theo nguyện vọng muốn theo học chuyên ngành còn lại hoặc có thắc mắc về kết quả xét chuyên ngành có thể gửi e-mail về cho thầy Nguyễn Vũ Linh (e-mail nvlinh@fetel.hcmus.edu.vn) – trợ lý sinh viên khoa Điện tử – Viễn thông để được giải quyết. Hạn cuối để phản hồi kết quả là 17h ngày 10/02/2017.

 

KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

 

DANH SÁCH SINH VIÊN THEO TỪNG CHUYÊN NGÀNH KHÓA 2014

 

STT Họ và tên MSSV Chuyên ngành
1 TRẦN SONG HUY 1320074 Điện tử
2 Cao Văn Anh 1420002 Điện tử
3 Lê Tuấn Anh 1420003 Điện tử
4 Nguyễn Hữu Hiển 1420040 Điện tử
5 Đinh Thiên Hoàng 1420042 Điện tử
6 Hà Đức Huy 1420044 Điện tử
7 Hoàng Ngọc Quốc Huy 1420046 Điện tử
8 Nguyễn Thanh Huỳnh 1420049 Điện tử
9 Hồ Quang Hùng 1420050 Điện tử
10 Lê Quang Khánh 1420060 Điện tử
11 Nguyễn Hoàng Khôi 1420063 Điện tử
12 Diệp Phước Lộc 1420076 Điện tử
13 Hoàng Minh Nghĩa 1420083 Điện tử
14 Trần Thị Hữu Nguyên 1420087 Điện tử
15 Dương Nghĩa Nhân 1420089 Điện tử
16 Nguyễn Thành Nhân 1420091 Điện tử
17 Phan Thanh Sang 1420104 Điện tử
18 Nguyễn Lê Thanh 1420115 Điện tử
19 Trần Đình Thao 1420117 Điện tử
20 Trần Thị Thu Trang 1420140 Điện tử
21 Phạm Hữu Tuân 1420149 Điện tử
22 Nguyễn Trọng Tuấn 1420154 Điện tử
23 Phan Vũ Huỳnh Tuấn 1420155 Điện tử
24 Nguyễn Phạm Quang Tuệ 1420156 Điện tử
25 Lý Văn Vương 1420163 Điện tử
26 Phạm Quốc Vương 1420164 Điện tử
27 Thái Thanh Bình 1420174 Điện tử
28 Nguyễn Trung Đức 1420182 Điện tử
29 Nguyễn Nhật Huy 1420199 Điện tử
30 Nguyễn Hoàng Long 1420209 Điện tử
31 Cao Tú Ân 1420008 Máy tính và Hệ thống nhúng
32 Nguyễn Gia Bảo 1420009 Máy tính và Hệ thống nhúng
33 Nguyễn Gia Bảo 1420010 Máy tính và Hệ thống nhúng
34 Nguyễn Văn Bình 1420015 Máy tính và Hệ thống nhúng
35 Nguyễn Phú Cường 1420020 Máy tính và Hệ thống nhúng
36 Huỳnh Thanh Duy 1420021 Máy tính và Hệ thống nhúng
37 Lê Xuân Dũng 1420023 Máy tính và Hệ thống nhúng
38 Bùi Nguyễn Đình Đức 1420026 Máy tính và Hệ thống nhúng
39 Lê Như Hải 1420032 Máy tính và Hệ thống nhúng
40 Vũ Văn Hảo 1420035 Máy tính và Hệ thống nhúng
41 Lê Văn Hoàng 1420043 Máy tính và Hệ thống nhúng
42 Phan Minh Huy 1420048 Máy tính và Hệ thống nhúng
43 Trần Thanh Hùng 1420051 Máy tính và Hệ thống nhúng
44 Huỳnh Nhật Hưng 1420052 Máy tính và Hệ thống nhúng
45 Trần Văn Bật Hưng 1420055 Máy tính và Hệ thống nhúng
46 Huỳnh Quốc Khang 1420057 Máy tính và Hệ thống nhúng
47 Đặng Hoàng Khánh 1420059 Máy tính và Hệ thống nhúng
48 Nguyễn Mai Duy Linh 1420069 Máy tính và Hệ thống nhúng
49 Tăng Quốc Lĩnh 1420073 Máy tính và Hệ thống nhúng
50 Nguyễn Ngô Hoàng Long 1420075 Máy tính và Hệ thống nhúng
51 Nguyễn Tiến Lộc 1420077 Máy tính và Hệ thống nhúng
52 Nguyễn Thanh Mến 1420078 Máy tính và Hệ thống nhúng
53 Ngô Văn Minh 1420079 Máy tính và Hệ thống nhúng
54 Lê Trần Nhật Nam 1420081 Máy tính và Hệ thống nhúng
55 Trương Quang Nam 1420082 Máy tính và Hệ thống nhúng
56 Trần Hữu Nghĩa 1420085 Máy tính và Hệ thống nhúng
57 Đặng Tấn Phát 1420094 Máy tính và Hệ thống nhúng
58 Nguyễn Hoàng Phúc 1420096 Máy tính và Hệ thống nhúng
59 Huỳnh Đặng Duy Quang 1420099 Máy tính và Hệ thống nhúng
60 Nguyễn Min Quân 1420101 Máy tính và Hệ thống nhúng
61 Lê Nguyễn Thanh Sơn 1420107 Máy tính và Hệ thống nhúng
62 Nguyễn Minh Tâm 1420110 Máy tính và Hệ thống nhúng
63 Lê Huỳnh Tấn 1420113 Máy tính và Hệ thống nhúng
64 Phạm Minh Tần 1420114 Máy tính và Hệ thống nhúng
65 Nguyễn Thị Xuân Thanh 1420116 Máy tính và Hệ thống nhúng
66 Nguyễn Minh Thành 1420119 Máy tính và Hệ thống nhúng
67 Kiều Nguyên Thịnh 1420127 Máy tính và Hệ thống nhúng
68 Phan Hữu Thiên Thuận 1420131 Máy tính và Hệ thống nhúng
69 Lê Toàn 1420137 Máy tính và Hệ thống nhúng
70 Nguyễn Minh Trí 1420142 Máy tính và Hệ thống nhúng
71 Phạm Đức Trọng 1420143 Máy tính và Hệ thống nhúng
72 Nguyễn Bảo Trung 1420144 Máy tính và Hệ thống nhúng
73 Phan việt trung 1420145 Máy tính và Hệ thống nhúng
74 Trần Thành Trung 1420146 Máy tính và Hệ thống nhúng
75 Lê Đức Anh 1420170 Máy tính và Hệ thống nhúng
76 Phan Văn Đức Bảo 1420172 Máy tính và Hệ thống nhúng
77 Văn Quốc Quân Bảo 1420173 Máy tính và Hệ thống nhúng
78 Huỳnh Thái Châu 1420175 Máy tính và Hệ thống nhúng
79 Võ Thị Ngọc Diễm 1420177 Máy tính và Hệ thống nhúng
80 Nguyễn Hoàng Phú Đại 1420180 Máy tính và Hệ thống nhúng
81 Cao Văn Hào 1420183 Máy tính và Hệ thống nhúng
82 Nguyễn Thị Thanh Hằng 1420184 Máy tính và Hệ thống nhúng
83 Bùi Nhật Tiến Huy 1420192 Máy tính và Hệ thống nhúng
84 Bùi Trần Quốc Huy 1420193 Máy tính và Hệ thống nhúng
85 Lê Đức Huy 1420195 Máy tính và Hệ thống nhúng
86 Đặng Quốc Hùng 1420200 Máy tính và Hệ thống nhúng
87 Huỳnh Khánh Long 1420208 Máy tính và Hệ thống nhúng
88 Nguyễn Thành Luân 1420212 Máy tính và Hệ thống nhúng
89 Phạm Minh Luân 1420213 Máy tính và Hệ thống nhúng
90 Trần Văn Mạnh 1420215 Máy tính và Hệ thống nhúng
91 Nguyễn Quốc Minh 1420217 Máy tính và Hệ thống nhúng
92 Trần Phương Nam 1420218 Máy tính và Hệ thống nhúng
93 Đào Trọng Nghĩa 1420219 Máy tính và Hệ thống nhúng
94 Trần Minh Nhựt 1420223 Máy tính và Hệ thống nhúng
95 Chu Vũ Hoàng Phương 1420226 Máy tính và Hệ thống nhúng
96 Nguyễn Hồng Quân 1420233 Máy tính và Hệ thống nhúng
97 Nguyễn Minh Quân 1420234 Máy tính và Hệ thống nhúng
98 Nguyễn Văn Sáu 1420238 Máy tính và Hệ thống nhúng
99 Nguyễn Mậu Sơn 1420239 Máy tính và Hệ thống nhúng
100 Nguyễn Ngọc Sơn 1420240 Máy tính và Hệ thống nhúng
101 Phạm Minh Sơn 1420242 Máy tính và Hệ thống nhúng
102 Nguyễn Tiến Tâm 1420244 Máy tính và Hệ thống nhúng
103 Nguyễn Viết Toàn 1420256 Máy tính và Hệ thống nhúng
104 Hồ Anh Tri 1420257 Máy tính và Hệ thống nhúng
105 Dương Nhật Trường 1420261 Máy tính và Hệ thống nhúng
106 Lương Minh Tú 1420264 Máy tính và Hệ thống nhúng
107 Lê Sơn Tùng 1420265 Máy tính và Hệ thống nhúng
108 Lê Thanh Tùng 1420266 Máy tính và Hệ thống nhúng
109 Nguyễn Tường Vi 1420268 Máy tính và Hệ thống nhúng
110 Ngô Quang Dũng 1320029 Viễn thông và Mạng
111 Đỗ Đức Nguyên 1320127 Viễn thông và Mạng
112 Nguyễn Lê Ngọc Tùng 1320217 Viễn thông và Mạng
113 Trần Đình Anh 1420004 Viễn thông và Mạng
114 Nguyễn Văn Ánh 1420007 Viễn thông và Mạng
115 Khổng Nguyên Cường 1420017 Viễn thông và Mạng
116 Nguyễn Chí Cường 1420018 Viễn thông và Mạng
117 Lê Thành Đạt 1420024 Viễn thông và Mạng
118 Phan Tường Giang 1420028 Viễn thông và Mạng
119 Tán Minh Hoàng Giang 1420029 Viễn thông và Mạng
120 Bùi Thị Việt Hà 1420030 Viễn thông và Mạng
121 Đặng Văn Thanh Hải 1420031 Viễn thông và Mạng
122 Nguyễn Huỳnh Trọng Hải 1420033 Viễn thông và Mạng
123 Nguyễn Ngọc Hải 1420034 Viễn thông và Mạng
124 Ngô Thanh Hãi 1420036 Viễn thông và Mạng
125 Đào Công Hi 1420038 Viễn thông và Mạng
126 Cao Thái Hiệp 1420041 Viễn thông và Mạng
127 Trần Khánh Hưng 1420054 Viễn thông và Mạng
128 Nguyễn Thị Cúc Hương 1420056 Viễn thông và Mạng
129 Huỳnh Đăng Khoa 1420062 Viễn thông và Mạng
130 Tống Thị Khuyên 1420064 Viễn thông và Mạng
131 Nguyễn Thị Mỹ Linh 1420070 Viễn thông và Mạng
132 Trần Thị Yến Linh 1420072 Viễn thông và Mạng
133 Hồ Ngọc Long 1420074 Viễn thông và Mạng
134 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 1420088 Viễn thông và Mạng
135 Nguyễn Phước Nhân 1420090 Viễn thông và Mạng
136 Lê Minh Nhật 1420092 Viễn thông và Mạng
137 Phan Dương Phi 1420095 Viễn thông và Mạng
138 Trương Thị Phương 1420097 Viễn thông và Mạng
139 Nguyễn Ngọc Sang 1420103 Viễn thông và Mạng
140 Huỳnh Thị Cẩm Sen 1420105 Viễn thông và Mạng
141 Đỗ Ngọc Sơn 1420106 Viễn thông và Mạng
142 Liêu Hoàng Sơn 1420108 Viễn thông và Mạng
143 Nguyễn Khánh Tâm 1420109 Viễn thông và Mạng
144 Nguyễn Trí Tâm 1420111 Viễn thông và Mạng
145 Nguyễn Xuân Thành 1420120 Viễn thông và Mạng
146 Hồ Vĩnh Thắng 1420123 Viễn thông và Mạng
147 Nguyễn Cao Thắng 1420124 Viễn thông và Mạng
148 Lê Văn Thịnh 1420128 Viễn thông và Mạng
149 Nguyễn Hữu Thịnh 1420129 Viễn thông và Mạng
150 Nguyễn Tuấn Thông 1420130 Viễn thông và Mạng
151 Nguyễn Ngọc Anh Thư 1420133 Viễn thông và Mạng
152 Lê Công Toàn 1420136 Viễn thông và Mạng
153 Võ Toàn 1420138 Viễn thông và Mạng
154 Nguyễn Văn Trường 1420147 Viễn thông và Mạng
155 Đoàn Lê Tùng 1420158 Viễn thông và Mạng
156 Lê Vĩ 1420161 Viễn thông và Mạng
157 Hoàng Hải Yến 1420166 Viễn thông và Mạng
158 Mã Trương Thị Hoà An 1420167 Viễn thông và Mạng
159 Trần Văn Dương 1420179 Viễn thông và Mạng
160 Nguyễn Đăng Khoa 1420202 Viễn thông và Mạng
161 Trần Lê Anh Khoa 1420203 Viễn thông và Mạng
162 Nguyễn Trần Anh Nguyên 1420221 Viễn thông và Mạng
163 Cao Đăng Nhựt 1420222 Viễn thông và Mạng
164 Phạm Minh Phương 1420228 Viễn thông và Mạng
165 Lê Thế Quang 1420230 Viễn thông và Mạng
166 Từ Phan Yến Nhi 1420272 Viễn thông và Mạng
167 Phạm Lê Ngọc Khôi 1420273 Viễn thông và Mạng
168 Nguyễn Vũ Thế Bảo 1420012 Không xét

 

Thống kê

KẾT QUẢ SL %
Điện tử 30 18.07%
Máy tính và Hệ thống nhúng 79 47.59%
Viễn thông và Mạng 58 34.94%
Không xét 1