KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Thông báo lịch sinh hoạt công dân khóa 2018

I. Lịch sinh hoạt công dân đầu khóa, tham quan Dinh Độc lập
1. Ngành Kỹ thuật Điện tử Viễn thông – Hệ chính quy
Thời gian: 7h15-16h15, từ ngày 13/8-16/8/2018
Địa điểm: F204 và Nhà điều hành ĐHQG – Cơ sở 2 Dĩ An – Thủ Đức

2. Ngành Kỹ thuật Điện tử Viễn thông – Hệ chất lượng cao
Thời gian: 7h15-16h15, từ ngày 13/8-16/8/2018
Địa điểm: Giảng Đường 2 – cơ sở 1 227, Nguyễn Văn Cừ Q.5

Link: https://www.hcmus.edu.vn/component/content/article/164-ph%C3%B2ng-ctsv/thong-bao-nhap-hoc/1316-lich-sinh-hoat-cong-dan-dau-khoa-tham-quan-dinh-doc-lap-dieu-chinh-doi-voi-chuong-trinh-dac-biet?Itemid=437

II. Lịch tập huấn CDIO khóa 2018
1. Ngành Kỹ thuật Điện tử Viễn thông – Hệ chính quy
A. Buổi gặp Ban chủ nhiệm khoa:
Thời gian: 7h30-11h00, từ ngày 18/8/2018
Địa điểm: F305 – Cơ sở 2 Dĩ An – Thủ Đức

B. Tập huấn phương pháp học chủ động(CEE)
Thời gian: 7h30-16h00, từ ngày 16/09/2018
Địa điểm: F307 – Cơ sở 2 Dĩ An – Thủ Đức

C. Tập huấn kỹ năng (Talentmind)
Thời gian: 7h30-16h00, từ ngày 09/09/2018
Địa điểm: F207 – Cơ sở 2 Dĩ An – Thủ Đức

2. Ngành Kỹ thuật Điện tử Viễn thông – Hệ chất lượng cao
A. Buổi gặp Ban chủ nhiệm khoa:
Thời gian: 7h30-11h00, từ ngày 14/8/2018
Địa điểm: B11A – cơ sở 1 227, Nguyễn Văn Cừ Q.5

B. Tập huấn phương pháp học chủ động(CEE)
Thời gian: 7h30-16h00, từ ngày 09/09/2018
Địa điểm: Hội trường I – cơ sở 1 227, Nguyễn Văn Cừ Q.5

C. Tập huấn kỹ năng (Talentmind)
Thời gian: 7h30-16h00, từ ngày 23/09/2018
Địa điểm: Hội trường I – cơ sở 1 227, Nguyễn Văn Cừ Q.5

Link: https://www.hcmus.edu.vn/component/content/article/164-ph%C3%B2ng-ctsv/thong-bao-nhap-hoc/1320-lich-tap-huan-cdio-khoa-2018?Itemid=437

38926257_2229414907280669_498753326356103168_n

38813805_2229414913947335_8805164774821199872_n

38748239_2229415107280649_3034996948470857728_n

38753059_2229415113947315_646379220699709440_o