KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Thông báo nộp đơn phúc khảo bậc Đại học và Cao đẳng hệ chính quy HK1/2019-2020

THÔNG BÁO

( Về việc nhận đơn phúc khảo bậc Đại học và Cao đẳng hệ chính quy HK1/2019-2020 )

 

Trường nhận đơn chấm phúc khảo kỳ thi học kỳ 1/2019-2020, bậc Đại học và Cao đẳng hệ chính quy như sau:

  • Thời gian nhận đơn: từ ngày 18/5 đến 20/5/2020
  • Lệ phí: 15.000đ/môn (Mẫu đơn trên website của phòng Khảo thí & ĐBCL)
  • Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (tại 2 cơ sở Linh Trung và Nguyễn Văn Cừ)

Lưu ý:

  • Dự kiến kết quả phúc khảo sẽ thông báo ngày 02/6/2020.
  • Trường hợp sinh viên khiếu nại điểm (do có sai sót, không có điểm…) cũng nộp đơn trong thời hạn trên
  • Chỉ giải quyết khiếu nại điểm thi trong học kỳ hiện tại và trong thời gian quy định của đợt phúc khảo (các trường hợp sinh viên khiếu nại trễ hạn sẽ không được giải quyết).
  • Không nhận đơn phúc khảo các học phần thi vấn đáp, thực hành, thực tập (không thi viết cuối kỳ).
  • Trong trường hợp không thể đến trường, sinh viên có thể nhờ người nộp đơn thay theo đúng thời hạn quy định.

 

Thông tin chi tiết: http://ktdbcl.hcmus.edu.vn/index.php/thong-bao/298-thong-bao-n-p-don-ch-m-phuc-kh-o-hk1-19-20-h-dh-va-cd-chinh-quy