KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Thông báo bảo vệ Luận văn Cao học đợt tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN VĂN CAO HỌC ĐỢT THÁNG 6 NĂM 2022

Khoa ĐT-VT sẽ tổ chức bảo vệ luận văn cao học đợt tháng 6/2022. Học viên có nguyện vọng bảo vệ luận văn cần hoàn tất hồ sơ cần thiết và nộp tại VP Khoa trong thời gian 06 – 09/6/2022 vào các buổi sáng.

Thời gian dự kiến tổ chức bảo vệ luận văn: cuối tháng 6/2022.

KHOA ĐT-VT