KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Thông báo về lịch gặp gỡ sinh viên trực tuyến để phổ biến kế hoạch dạy học HK2/2019-2020 Khoa Điện tử – Viễn thông

Theo kế hoạch tổ chức giảng dạy và học tập cho sinh viên đại học theo hình thức trực tuyến trong HK2/2019-2020 ngày 23/3/2020 của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, Khoa Điện tử – Viễn thông thông báo thời gian và kế hoạch gặp gỡ sinh viên theo hình thức trực tuyến như sau:

1. Đối với sinh viên đại học hệ chất lượng cao khóa 2019 và khóa 2018:

– Thời gian: 10:00, sáng thứ sáu, 27/3/2020

– Hình thức: Zoom Online Meeting

– Meeting ID: 700 278 647 (Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/700278647)

2. Đối với sinh viên đại học hệ chính quy chuyên ngành Máy tính – Hệ thống nhúng khóa 2017 trở về trước:

– Thời gian: 9:00, sáng thứ sáu, 27/3/2020

– Hình thức: Zoom Online Meeting

– Meeting ID: 574 651 904 (Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/574651904)

3. Đối với sinh viên đại học hệ chính quy chuyên ngành Điện tử khóa 2017 trở về trước:

– Thời gian: 11:00, sáng thứ sáu, 27/3/2020

– Hình thức: Zoom Online Meeting

– Meeting ID: 733 938 9429 (Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/7339389429)

– Password: 2020

4. Đối với sinh viên đại học hệ chính quy chuyên ngành Viễn thông và Mạng khóa 2017 trở về trước:

– Thời gian: 14:00, chiều thứ sáu, 27/3/2020

– Hình thức: Zoom Online Meeting

– Meeting ID: 547 121 6368 (Join Zoom Meeting https://fithcmus.zoom.us/j/5471216368)

5. Đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2019 và khóa 2018:

Chờ thông báo tiếp theo từ Khoa Điện tử – Viễn thông

Khoa Điện tử – Viễn thông yêu cầu sinh viên chuẩn bị công cụ và tham gia đầy đủ vào đúng thời gian nêu trên, để được phổ biến kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến, các thông tin, quy định về hình thức học trực tuyến, các quy định, chính sách đối với sinh viên tham gia/không tham gia và được giải đáp các thắc mắc về kế hoạch dạy học trực tuyến từ Ban chủ nhiệm Khoa và các thầy Trưởng Bộ môn.

Công cụ Zoom

Thông báo tổ chức học trực tuyến HK2/2019-2020 trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM