KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo HK2/2018-2019

Trường nhận đơn chấm phúc khảo kỳ thi học kỳ 2/2018 – 2019, bậc Đại học hệ chính quy như sau:
– Thời gian nhận đơn: từ ngày 06/8 đến 08/8/2019
– Lệ phí: 15.000đ / môn (Mẫu đơn trên website của phòng Khảo thí & ĐBCL)
– Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (tại 2 cơ sở Linh Trung và Nguyễn Văn Cừ)

Lưu ý:
– Dự kiến kết quả phúc khảo sẽ thông báo ngày 21/8/2019.
– Trường hợp sinh viên khiếu nại điểm (do có sai sót) cũng nộp đơn trong thời hạn trên.
– Chỉ giải quyết khiếu nại điểm thi trong học kỳ hiện tại và trong thời gian quy định của đợt phúc khảo (các trường hợp dinh viên khiếu nại trễ hạn sẽ không được giải quyết).
– Không nhận đơn phúc khảo các học phần thi vấn đáp, thực hành, thực tập (không thi viết cuối kỳ).