KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Thông báo v/v đăng ký hoãn thi trực tuyến HK2/20-21

Hiện tại, Phòng Khảo thí & ĐBCL đã cung cấp đường link đăng ký hoãn thi trực tuyến cho tất cả sinh viên có lịch thi trực tuyến HK2/20-21 thông qua email sinh viên với các nội dung như sau:

– Sinh viên chỉ đăng ký hoãn thi các học phần có trong lịch thi trực tuyến HK2/2020-2021.

– Sinh viên phải ghi chính xác các mã học phần cần hoãn thi.

– Thời gian đăng ký hoãn thi từ ngày 29/7 đến hết ngày 06/8/2021, hết thời gian trên, các sinh viên không đăng ký sẽ phải tham gia kỳ thi theo quy định.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ thầy Lê Minh Quang (Email: lmquang@hcmus.edu.vn, ĐT: 0908009256).