KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Thông báo v/v ký tên môn Viết báo cáo và trình bày báo cáo bằng tiếng Anh

THÔNG BÁO

(V/v: Ký tên môn Viết báo cáo và trình bày báo cáo bằng tiếng Anh)

 


Tất cả sinh viên học môn Viết báo cáo và trình bày báo cáo bằng tiếng Anh do Thầy Nguyễn Hữu Phương giảng dạy, liên hệ với văn phòng khoa (E107) để ký tên vào bảng điểm.


Thời gian: Từ 8 giờ đến 11 giờ, từ 25/6/2012 đến 28/6/2012


Nếu qua thời hạn trên sinh viên chưa ký tên sẽ không có điểm ở môn học này.
 
 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2012

  

GV giảng dạy                     
 
 
 
Nguyễn Hữu Phương