KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Thông báo xét chuyên ngành Khóa 2009

TRƯỜNG ĐH KHTN TP.HCM
KHOA ĐIỆN TỬ-VIỄN THÔNG

 

THÔNG BÁO

(Vv Xét chuyên ngành Khóa 2009 )


Căn cứ vào nguyện vọng và kết quả học tập của sinh viên Khóa 2009, Khoa ĐT VT thông báo đến sinh viên khóa 2009 kết quả xét chuyên ngành như danh sách đính kèm.

1.  Điều kiện vào chuyên ngành Viễn thông – Mạng

 •   SV có nguyện vọng 1 vào chuyên ngành VT – M
 • Không nợ môn  Môn các hệ thống truyền thông và Mạng máy tính cơ bản ( tính đến HK1, NH 2011-2012
 • Thõa một trong hai điều kiện sau:
  • Có tổng điểm của Môn các hệ thống truyền thông và Mạng máy tính cơ bản 12Đ
  • Có tổng điểm =11.5Đ và ĐTB 6.23

2.  Điều kiện vào chuyên ngành Máy tính – Hệ thống nhúng

 • Có nguyện vọng 1 vào chuyên ngành MT-HTN

3. Điều kiện vào chuyên ngành Điện tử

 • Có nguyện vọng 1 vào chuyên ngành ĐT
 • Sinh viên đăng ký NV1 chyên ngành VT – M nhưng không đủ điều kiện vào chuyên ngành này và có NV2 vào chuyên ngành ĐT
 • Các sinh viên không đủ điều kiện vào chuyên ngành VT-M theo NV1.

 

Mọi thắc mắc về kết quả xét chuyên ngành được giải quyết bằng 1 trong 2 cách

1.  Gửi email về địa chỉ: dlkhoa@fetel.hcmus.edu.vn, Tiêu đề: “ Xet chuyen nganh” trước ngày 06/02/2012

2.  Gặp trực tiếp

 • Vào lúc: 9:00 đến 10:30 ( Gặp Thầy Đặng Lê Khoa )
 • Ngày: 06 /02/2012 ( Thứ Hai)
 • Tại: VP Khoa Điện tử – Viễn thông ( P. E107)

 

Lưu ý: 

 • Điểm môn Mạng máy tính cơ bản tính đến HK1, NH 2011-2012
 • ĐTB tính đến hết HK2, NH 2010-2011.

 

KHOA ĐT – VT

 

Danh sách đính kèm: