KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Thông tin Cuộc đua số (Xe tự hành) 2018-2019

Theo như thông tin về cuộc thi Cuộc đua số 2018-2019 do FPT tổ chức.
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên sẽ là một trung tâm thi vòng loại của cuộc thi này, và 02 đội xuất sắc nhất của Trường mình sẽ vào vòng chung kết của cuộc thi.

Mỗi đội sẽ gồm 3-4 sinh viên (của Trường ĐH KHTN) dự thi.
Link đăng ký cho Trường ĐH KHTN: https://goo.gl/forms/eCOigTJxzRS1S8W93
Thời gian đăng ký đến đến 12/11 để Trường gửi danh sách tổng hợp chung và gửi cho FPT vào 15/11.

Thông tin về cuộc thi: https://drive.google.com/file/d/14JsH3Y0dp8zI-u_NuCnRJwtmscgScbzD/view