KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Thông tin Hội nghị quốc tế ICDV 10 – 11/8/2015

ICDV (International Conference on Integrated Circuits, Design, and Verification) là hội nghị quốc tế có uy tín về vi điện tử được tổ chức hàng năm tại Việt Nam. Hội nghị do Viện Điện tử -Thông tin –Truyền thông Nhật Bản (IEICE- Institute of Electronics, Information and Communication Engineers) khởi sướng từ năm 2009. Đây là lần thứ 6 hội nghị được tổ chức và sẽ diễn ra trong 2 ngày 10-11/18/2015 tại Trường KHTN. Hội nghị sẽ được tổ chức chung với một workshop về nghiên cứu cao tần “2015 Vietnam-Japan Microwave (VJMW2015)”.

  • Thời gian: 10-11/8
  • ICDV:      Hội trường nhà I
  • VJMW:    Phòng F102.

Kính mời thầy, cô, sinh viên đại học & sau đại học tham dự.