KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Thông tin hội thảo về trí tuê nhân tạo công ty ITR VN 25/06/2021

tải xuống

Với mục đích giới thiệu về trí tuệ nhân tạo và kế hoạch tuyển dụng nhân sự, Công ty Impact Technical Resources Việt Nam (ITR VN) tổ chức buổi Seminar với các nội dung sau đây:

1. What is Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning?

2. Kế hoạch tuyển dụng nhân sự.

Người trình bày: Lê Thành Long.

Chức vụ: Nhân viên thuộc AI Team.

Thời gian tổ chức: 9:00 – 11:00, thứ 6, 25/06/2021

Hình thức tổ chức: Online (trên Zoom)

Meeting ID: 733 938 9429

Passcode: dtvt1920

Đối tượng tham dự: sinh viên năm 4, năm 3 khoa Điện tử – Viễn thông và tất cả sinh viên trường ĐH Khoa học Tự Nhiên ĐHQG-HCM có quan tâm

Mọi thắc mắc liên hệ Thầy GV.ThS. Bùi An Đông (badong@hcmus.edu.vn).