KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Thông tin tuyển dụng – Savarti VN (3 ~ 4/2021)

Hiện tại công ty đang tìm kiếm Kỹ sư/Cử nhân Kỹ thuật Điện, Điện tử sắp/mới tốt nghiệp làm việc tại văn phòng HCM, Đà Nẵng và Huế với thông tin dưới đây:
🎗 05 #circuit_design in HCM
🎗 05 #circuit_design in Da Nang
🎗 05-10 #RTL / Thiết kế UVM tại Huế
🎗 Tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Điện, Điện tử
🎗 Quan tâm đến Micro-Electronic
🎗 Đam mê lập trình như Verilog, Verilog hệ thống, VHDL là điểm cộng
🎗 Kỹ năng tiếng Anh tốt
🎉 Ứng viên quan tâm có thể gửi CV cho chúng tôi từ hôm nay tới địa chỉ email:  hr@savarti.com.
Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm. Savarti – Fresh Graduate Engineer_Mar21