KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Thông báo v/v nộp và bảo vệ LVTN khóa 2008

THÔNG BÁO NỘP VÀ BẢO VỆ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỦA KHÓA 2008

Sinh viên Khóa 2008 sẽ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp trong tuần 16-22/07/2012.

Sinh viên nộp Khóa luận tại Bộ môn trong tuần 09-15/07/2012.

Những quy định và hướng dẫn thực hiện Khóa luận tốt nghiệp tải về tại đây.

Để được bảo vệ khóa luận TN, SV phải nộp đơn xin bảo vệ KL có sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn cùng với Khóa luận TN.