KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Thời Khóa Biểu HK2 năm học 2012-2013

Xem Thời khóa biểu với kích thước đầy đủ hơn hoặc tải về máy tính tại đây.

Lưu ý:

  • Đối với môn Công Nghệ Mạng học phòng E402, vào ngày 05/03 (Tuần thứ 2) sẽ chuyển sang phòng E401 (1 ngày duy nhất)
  • Một số thay đổi (cập nhật ngày 26/02):
    • Môn Các HT Truyền Thông chuyển sang tiết 10-12 ngày Thứ Tư, phòng F304.
    • Môn Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật chuyển sang phòng E301.