KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Thông báo xét chuyên ngành Khóa 2010

TRƯỜNG ĐH KHTN TP.HCM
KHOA ĐIỆN TỬ-VIỄN THÔNG

 

THÔNG BÁO

(Vv Xét chuyên ngành Khóa 2010)

 

Khoa Điện Tử – Viễn Thông thông báo kế hoạch xét chuyên ngành đối với khóa 2010 như sau:

1.  Phát và nhận đơn đăng ký chuyên ngành: 07/01/2013 – 14/01/2013

(Mẫu đơn có thể lấy tại VPK hoặc tải về tại đây)

2.  Tiêu chí xét chuyên ngành:

a.  Số lượng sinh viên tối đa và tối thiểu được phân chia vào các chuyên ngành tương ứng là 50% và 20% tổng số sinh viên đăng ký vào chuyên ngành.
b.  Tiêu chí chính: dựa trên nguyện vọng của sinh viên.
c.  Tiêu chí phụ:

i. Chuyên ngành VT-M sẽ xét tuyển dựa tổng điểm của 2 môn: Các hệ thống truyền thông, Mạng máy tính cơ bản.
ii. Chuyên ngành MT-HTN sẽ xét tuyển dựa tổng điểm của 2 môn: Điện tử số, Cấu trúc máy tính.
iii. Chuyên ngành Điện tử sẽ xét tuyển dựa tổng điểm của 2 môn Vật lý linh kiện điện tử, Điện tử số.Tiêu chí phụ:

 

 

Mọi thắc mắc xin gửi email về địa chỉ: ltkhanh@fetel.hcmus.edu.vn , Tiêu đề: “ Xet chuyen nganh” trước ngày 14/01/2013.

 

Lưu ý:

  • ĐTB tính đến hết HK2, NH 2011-2012.

 

BCN Khoa