BỘ MÔN VIỄN THÔNG – MẠNG

Bộ môn Viễn thông và Mạng là một trong những đơn vị đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Điện tử – Viễn thông có uy tín nhất trong cả nước. Với một đội ngũ cán bộ giảng viên mạnh về cả chất lượng và số lượng, hàng năm đào tạo hàng trăm cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ.
Hầu hết, đội ngũ cán bộ và giảng viên của Bộ môn được đào tạo bài bản từ nước ngoài về và có bằng cấp về nhiều chuyên ngành khác nhau như: Truyền thông vô tuyến, Thông tin di động, Công nghệ truyền dẫn quang, Antenna và truyền sóng, Công nghệ mạng, An ninh mạng, Kỹ thuật truyền thông và mạng, Truyền thông đa phương tiện, …

> Tìm hiểu thêm về bộ môn viễn thông – mạng