KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

CDIO

GIỚI THIỆU VỀ CDIO

           Bắt đầu từ năm 2013, nhận thấy sự cấp thiết cần phải cải thiện nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, khoa Điện Tử – Viễn Thông đã chủ động tham gia vào việc ứng dụng mô hình CDIO do ĐHQG chủ trì. Mô hình CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate) là mô hình giáo dục (hay phương pháp luận giáo dục) được khởi xướng từ nhóm 4 trường đại học hàng đầu thế giới (dẫn đầu là MIT của Mỹ) nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của nhóm ngành kỹ thuật. Mô hình CDIO mô tả nền tảng giáo dục kỹ thuật phải dựa trên việc trải nghiệm đầy đủ cả quá trình từ nhận thức, thiết kế, triển khai và vận hành trên các bài toán, dự án hay sản phẩm thực tế. Cho đến nay, đã có hơn 100 trường đại học trên thế giới áp dụng mô hình CDIO vào chương trình đào tạo của mình nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục kỹ thuật. Thậm chí, một số nhóm ngành không thuộc kỹ thuật cũng đã thử nghiệm và áp dụng mô hình CDIO thành công.

          Là 1 trong 3 khoa đầu tiên của Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM dẫn đầu trong việc áp dụng mô hình CDIO, khoa Điện Tử – Viễn Thông đã đạt được những thành công đáng khích lệ với nhiều thay đổi thực chất, có ý nghĩa. Khoa Điện Tử – Viễn Thông đã xây dựng khung chương trình đào tạo chuẩn mực với các môn học tích hợp cả kiến thức và kỹ năng cá nhân/nghề nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp từ khoa Điện Tử – Viễn Thông sẽ được trang bị cả kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng cá nhân/nghề nghiệp, có thể thích ứng với bất kỳ môi trường doanh nghiệp nào. Ngoài ra, qua mô hình CDIO, khoa Điện Tử – Viễn Thông luôn thực hiện các đợt khảo sát từ phía các công ty, doanh nghiệp bên ngoài nhằm đảm bảo việc cập nhật các kiến thức và kỹ năng mới một cách liên tục.

           Với lợi thế là một trong các khoa đi đầu trong việc triển khai mô hình CDIO, Khoa Điện Tử – Viễn Thông đang từng bước khẳng định vị trí của mình trong khu vực miền Nam. Quá trình dạy và học trong khoa đã được thay đổi một cách tích cực, từ chương trình đào tạo đến sinh viên và giảng viên. Sự thay đổi đã đáp ứng được nhu cầu học tập, rèn luyện ngày càng cao của sinh viên để có được kiến thức chuyên môn, kỹ năng cá nhân/nghề nghiệp vững vàng trong cả quá trình C (nhận thức) – D (thiết kế) – I (triển khai) – O (vận hành).