Chương trình khuyến mãi khi thanh toán học phí qua VNPAY

Theo Thỏa thuận hợp tác số T78910/2022HCMUS ngày 26 tháng 07 năm 2022 giữa Công ty CP Giải pháp thanh toán Việt Nam (VNPAY) và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, trường triển khai chương trình khuyến mãi khi thanh toán học phí qua cổng kết nối thanh toán của VNPAY.

Thông báo khuyến mãi VNPAY