BỘ MÔN MÁY TÍNH HỆ THỐNG NHÚNG

Giới thiệu

  • Bộ môn Máy tính – Hệ thống nhúng của Khoa Điện tử – Viễn thông được hình thành dựa trên sự kế thừa và phát triển chuyên sâu lĩnh vực ưu thế truyền thống của Khoa là thu nhận và xử lý dữ liệu (dựa trên cơ sở phần cứng và phần mềm) như thiết kế và ứng dụng các hệ thống nhúng (dựa trên vi xử lý, vi điều khiển, DSPor, FPGA), xử lý tín hiệu số, mạng máy tính và lập trình ứng dụng trên mạng, thiết kế vi mạch số, tích hợp hệ thống vào trong một Chip…
  • Hướng chuyên môn của Bộ môn mang tính thời sự và công nghệ cao nên khả năng tìm việc làm của sinh viên sau khi ra trường hoặc học tiếp lên bậc cao hơn có nhiều thuận lợi.
  • Sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học có thể làm việc ở các công ty khoa học công nghệ, các trường, viện nghiên cứu … thuộc các lĩnh vực liên quan hoặc học tiếp chương trình sau đại học ở trong và ngoài nước.

Chương trình đào tạo và các hướng nghiên cứu chính

  • Hệ thống nhúng: Phát triển phần cứng và phần mềm cho các hệ thống nhúng dựa trên vi xử lý (micro processor), vi điều khiển (micro controller), bộ xử lý tín hiện số (digital signal processor), FPGA… dùng trong các ứng dụng thu nhận và xử lý dữ liệu. Bộ môn nhận được nhiều tài trợ từ các công ty hàng đầu thế giới về lĩnh vực này như Renesas, MicroChip, Acmel, Altera… Ngoài tra, Bộ môn còn được Khoa và nhà trường đầu tư các thiết bị dùng cho học tập và nghiên cứu như các vi điều khiển ARM, các bộ xử lý tín hiệu số của TI.
Board phát triển ứng dụng dùng PIC của MicroChipBoard phát triển ứng dụng dùng ARM của SamsumBoard phát triển ứng dụng dùng DSP của TI

 

  • Các hệ thống máy tính, thu nhận và xử lý dữ liệu, lập trình ứng dụng: Phân tích và thiết kế các hệ thống áy tính (mạng Microsoft, Cisco), các hệ điều hành máy tính đơn và hệ điều hành mạng máy tính, lập trình ứng dụng trên mạng máy tính, trao đổi dữ liệu trên mạng máy tính, phát triển phần cứng và phần mềm cho các ứng dụng thu nhận và xử lý dữ liệu dùng máy tính …
Board thu nhận và xử lý dữ liệu ở tốc độ cao có giao tiếp với máy tính của NIBoard thu nhận và xử lý dữ liệu trên mạng tốc độ cao có giao tiếp với máy tính của Altera

 

  • Thiết kế vi mạch số và tích hợp hệ thống vào trong một Chip: Thiết kế vi mạch và tích hợp hệ thống từ mức độ đơn giản đến phức tạp dùng cho các ứng dụng xử lý tín hiệu số, điều khiển, thị giác máy tính … Bộ môn nhận được các tài trợ về thiết bị thí nghiệm, tài liệu giảng dạy … từ hãng Altera (Mỹ) là công ty hàng đầu thế giới về lĩnh vực này.
Board để thử nghiệm tích hợp hệ thống dùng FPGA của AlteraBoard phát triển SoPC của AlteraThiết bị phân tích Logic của hãng Tektronix