Giới thiệu thông tin liên hệ Chương trình chăm sóc sức khoẻ tinh thần người học tại Trường

Nằm trong chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần của Phòng Công tác sinh viên trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM, đội ngũ hỗ trợ thông tin đến các bạn thông tin liên hệ khi cần thiết.
Thông tin chi tiết liên hê: https://www.facebook.com/osa.hcmus