Quy định “Xét chuyển chương trình đối với thí sinh trúng tuyển bậc đại học năm 2022”

1. Đối tượng thí sinh được nộp đơn xin xét chuyển chương trình

Thí sinh đã trúng tuyển đại học hệ chính quy chương trình đại trà khóa tuyển 2022 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nếu có nguyện vọng được xét vào học chương trình khác (Tiên tiến, Chất lượng cao) trong cùng ngành/nhóm ngành thì được nộp đơn xin xét chuyển chương trình nếu có đủ điều kiện sau:

a) Thí sinh hoàn tất thủ tục xác nhận nhập học và nhập học đối với ngành và chương trình thí sinh đã trúng tuyển theo quy định.

b) Thí sinh phải đạt điều kiện trúng tuyển của ngành và chương trình ứng với phương thức xét tuyển trong cùng khóa tuyển sinh;

c) Chỉ xét chuyển chương trình từ chương trình Đại trà sang chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao trong cùng ngành/nhóm ngành đào tạo. Tùy vào trường hợp cụ thể, Hiệu trưởng xem xét cho chuyển chương trình theo chiều ngược lại.

2. Tiêu chí xét chuyển ngành

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, điều kiện được tham gia xét chuyển chương trình Mục 1 quy định này, Hiệu trưởng và Trưởng khoa phụ trách chương trình, ngành đào tạo xem xét quyết định cho chuyển chương trình theo các tiêu chí như sau:

– Xét chuyển ngành dựa vào điểm thi các chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh quốc tế từ cao xuống thấp.

– Kết hợp xét điểm trúng tuyển ứng với mỗi phương thức xét tuyển.

3. Quy trình giải quyết đơn xin xét chuyển chương trình

– Bước 1: Thí sinh nộp đơn tại Phòng Đào tạo (theo mẫu của Trường XET CHUYEN CHUONG TRINH 2022. Mau don).

– Bước 2: Phòng Đào tạo và các khoa phối hợp xét duyệt và hoàn tất danh sách được chuyển chương trình theo quy trình đính kèm.

– Bước 3: Các khoa sẽ thông báo kết quả xét chuyển chương trình và hướng dẫn đi học theo chương trình được chuyển.

– Bước 4: Những thí sinh được xét chuyển chương trình phải đóng học phí bổ sung cho Trường theo hướng dẫn.

– Bước 5: Phòng Kế hoạch – Tài chính xác nhận danh sách thí sinh đóng học phí bổ sung cho Phòng đào tạo để hoàn tất thủ tục chuyển chương trình.

– Bước 6: Phòng Đào tạo hoàn tất thủ tục chuyển chương trình cho thí sinh.


Cụ thế Quyết định và Quy định ban hành xem tại QD1530_Quy dinh xet chuyen chuong trinh nam 2022