Khoa Điện tử – Viễn thông

Thông báo bảo vệ luận văn cao học đợt tháng 9/2016

Khoa ĐTVT sẽ tổ chức bảo vệ luận văn cao học đợt tháng 9/2016 cho học viên các khoá có hạn cuối bảo vệ luận văn là ngày 30/09/2016. Học viên hoàn tất các hồ sơ cần thiết và nộp cho VP Khoa trong thời gian 05 – 09/9/2016 vào các buổi sáng.

Thời gian dự kiến tổ chức bảo vệ luận văn: cuối tháng 9.

KHOA ĐTVT