Khoa Điện tử – Viễn thông

HELLA tuyển dụng các vị trí team Software Test và team System Test (Test Lab) năm 2018

Hiện nay HELLA đang cần tuyển các kỹ sư cho team Software Test và team System Test (Test Lab).
Các bạn sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp có thể ứng tuyển ở các vị trí theo mô tả bên dưới.
Yêu cầu: Điểm trung bình trên 7.0 và Tiếng anh tốt.

Link mô tả chi tiết các vị trí cần tuyển:
https://drive.google.com/drive/folders/1KDB4r0kPxEUfNFD9LB8kO2uzjhSiNfkV?usp=sharing