Tuyển dụng công ty MICROCHIP TECHNOLOGY VIETNAM

Công ty MICROCHIP TECHNOLOGY VIETNAM cần tuyển:

Engineer Design: 3 positions

 

 

 

 

Senior Engineer Design: 1 position

Link:

Engineer_Design

Sr_Engineer_Design

If you are interested in this job position, please send your CV to my email: son.nguyen2@microchip.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *