“Hội thảo giới thiệu về công ty và các vị trí tuyển dụng dành cho sinh viên, cũng như các vị trí dành cho sinh viên sắp tốt nghiệp” – Công ty Marvell

Sắp tới đây Công ty Marvell có tổ chức buổi hội thảo giới thiệu về công ty và các vị trí tuyển dụng dành cho sinh viên, cũng như các vị trí dành cho sinh viên sắp tốt nghiệp. Xin mời các bạn sinh viên quan tâm đăng kí theo đường link bên dưới.