Mục tiêu đào tạo Chương trình Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (Cập nhật)

Mục tiêu của Chương trình Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông là đào tạo cử nhân với các năng lực sau:
1. Năng lực cốt lõi: Sinh viên tốt nghiệp có khả năng cung cấp các giải pháp kỹ thuật với nền tảng vững chắc về Toán học, Khoa học công nghệ, kiến thức chuyên môn cho lĩnh vực Điện tử – Viễn thông và các ngành liên quan.
2. Kỹ năng kỹ thuật: Sinh viên tốt nghiệp có khả năng tổng hợp các kỹ năng lý thuyết và thực hành, áp dụng phương pháp luận phù hợp, tư duy phản biện, kỹ thuật thiết kế và công nghệ hiện đại để giải quyết các vấn đề kỹ thuật thực tế trong các công việc cụ thể. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp có thể tiếp tục tham gia chương trình cao học, nghiên cứu khoa học, hoặc tham gia trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển ở công nghiệp.
3. Năng lực tư duy: Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm trong môi trường áp lực cao, làm việc hiệu quả trong các công việc chuyên sâu hoặc đa lĩnh vực, phát triển và hòa nhập trong thị trường việc làm chất lượng cao.
4. Thái độ, nhận thức: Sinh viên tốt nghiệp có hiểu biết vững vàng về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm. Sinh viên tốt nghiệp cũng có thể tiếp tục tham gia học tập chuyên sâu, học tập suốt đời.