Quy định các loại chứng chỉ ngoại ngữ đạt chuẩn đầu ra trình độ đại học chương trình chất lượng cao ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông

Sinh viên chương trình Chất lượng cao ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông khi nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy phải đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ tiếng Anh tối thiểu bậc 4/6 theo Quyết định số 170/QĐ-ĐHQG ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc ban hành Quy chế chuẩn trình độ ngoại ngữ tại ĐHQG-HCM với mức tối thiểu theo các chứng chỉ quy định như sau:

  1. Chứng chỉ IELTS 5.0 do British Council hoặc IDP Australia cấp.
  2. Chứng chỉ TOEFL (iBT) 61 do ETS cấp.
  3. Chứng chỉ TOEIC 4 kỹ năng đạt 840 điểm do ETS cấp, trong đó gồm: tối thiểu 600 điểm Nghe – Đọc, 240 điểm Nói – Viết.
  4. Chứng chỉ FCE đạt 90 do Cambridge cấp.

Lưu ý:

  • Kể từ ngày 31/05/2022, chứng chỉ hoặc chứng nhận ngoại ngữ VNU-EPT do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cấp không được Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM sử dụng để xét đạt chuẩn trình độ tiếng Anh khi tốt nghiệp (chuẩn đầu ra ngoại ngữ) đối với sinh viên bậc đại học chính quy của các chương trình.

QD 2561_Quy dinh CC ngoai ngu CDR CLC nganh KT DTVT_Khoa hoc MT

QD 537_ QD sua doi chuan trinh do TA _VNU-EPT