Thông tin tuyển dụng thực tập Công ty Intel Vietnam

Hiện tại, công ty Intel Vietnam đang tuyển dụng các vị trí thực tập dành cho sinh viên năm 3 và năm cuối như sau:

  1. Process and Equipment Engineer Intern
  2. Engineering Intern
  3. Headcount Planning Intern
  4. Manufacturing Integrator Intern
  5. Technical Training Intern
  6. Business Analyst Intern

Sinh viên quan tâm đến các vị trí thực tập này có thể apply thông qua:

Registration Link: https://intel.wd1.myworkdayjobs.com/External/job/Vietnam-Ho_Chi_Minh_City/Q3-2023-Engineering-Intern_JR0244739]