CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2023

Mã ngành

Ngành học

Tổng chỉ tiêu

7520207

Kỹ thuật điện tử – viễn thông

150

7520207_CLC

Kỹ thuật điện tử – viễn thông (CLC)

100

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH NĂM 2023

Phương thức 1

Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh đại học chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tối đa 4% chỉ tiêu

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Phương thức 2

a) Ưu tiên xét tuyển thẳng của ĐHQG: tối đa 5% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành.

b) Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM: tối đa 20% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Phương thức 3

Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

30% – 50% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Phương thức 4

Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2023 do ĐHQG-HCM tổ chức.

45% – 50% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Phương thức 5

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập của chương trình THPT quốc tế đối với thí sinh người nước ngoài và thí sinh người Việt Nam học Trường nước ngoài.

Chỉ tiêu tối đa 2% theo ngành/nhóm ngành.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Phương thức 6

Xét tuyển dựa trên kết quả các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế kết hợp với kết quả học tập THPT

Chỉ tiêu 8%-15% theo ngành/nhóm ngành.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

TỔ HỢP TUYỂN SINH THEO NGÀNH/NHÓM NGÀNH

STT

Mã tuyển sinh theo ngành/ nhóm ngành

Tên ngành/ Nhóm ngành

Tổ hợp môn/bài thi (Mã tổ hợp)

1

7520207

Kỹ thuật điện tử – viễn thông

Toán, Vật lí, Hóa học (A00)

Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)

Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07)

Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên (D90)

2

7520207_CLC

Kỹ thuật điện tử – viễn thông (CT Chất lượng cao)

Toán, Vật lí, Hóa học (A00)

Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)

Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07)

Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên (D90)

HỌC PHÍ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

STT

Tên ngành

Khối ngành

Dự kiến học phí Khóa tuyển 2023 cho năm học 2023-2024

1

Kỹ thuật điện tử – viễn thông

V

30.400.000

2

Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình Chất lượng cao)

V

36.000.000

KẾT QUẢ TUYỂN SINH NĂM 2023

STT

Mã ngành

Ngành học

Tổng chỉ tiêu

PT2

PT3

PT4

PT6

 

 

 

 

Điểm chuẩn

Số lượng

Điểm chuẩn

Số lượng

Điểm chuẩn

Số lượng

Số lượng

1

7520207

Kỹ thuật điện tử – viễn thông

150

8.80

20

24.55

115

790

32

0

2

7520207_CLC

Kỹ thuật điện tử – viễn thông (CLC)

100

8.80

6

23.25

87

750

21

1

TIN TỨC TUYỂN SINH